Volba vzhledu

Provozní řád

Provozní řád lyžařské školy SKI and BEACH CLUB

Provozovatelem lyžařské školy je SKI AND BEACH CLUB z.s., se sídlem Lískovec 118, 768 05 Koryčany, IČO: 60383127.

Lyžařská škola

1. Úvodní ustanovení 

1.1. Lyžařská škola je otevřena denně od 9 h do konce provozní doby střediska. 
1.2. Lyžařská škola nabízí výuku lyžování a snowboardingu. 
1.3. Lyžařská škola je určena pro děti i dospělé. 
1.4. Lyžařská škola nabízí také kroužky lyžování. 

2. Privátní výuka 

2.1. Individuální výukové lekce probíhají v rozsahu 1, 2 nebo i více výukových hodin.
2.2. Výuková hodina trvá 50 minut a skládá se standardně z pasivní části výuky (konzultace s instruktorem, poučení) a ze samotné aktivní výuky.
2.3. Začátek privátní lekce je vždy v celou hodinu. Po dohodě s klientem je možný i jiný čas.
2.4. Běžný počet osob na privátní lekci je 1 osoba. Maximální počet osob na privátní lekci jsou 2 osoby, a to po předchozí domluvě s klientem.  
2.5. V případě privátní výuky pro více osob není vhodné sloučit osoby rozdílného věku nebo rozdílné úrovně lyžování nebo snowboardingu.
2.6. Všichni klienti privátní výuky v lyžařské škole mají po dobu výuky užití lyžařských vleků v areálu střediska Stupava v ceně. 

3. Kroužek zábavného lyžování

3.1. Kroužek zábavného lyžování probíhá v pondělí, a to vždy od 17.00 do 18:40 hodin.
3.2. Principem kroužku je zábavné ježdění v týmu  pro děti od 6 let, které již umí lyžovat. Za posouzení lyžařských schopností dítěte odpovídá jeho zákonný zástupce. 
3.3  Do kroužku lyžování se musí klient vždy telefonicky objednat den předem, to je v neděli do 17 hodiny. Objednávky budou přijímány do naplnění kapacity.
3.4. Lyžařské vleky v areálu střediska Stupava mají klienti lyžařské školy  v rámci kroužku zábavného lyžování v ceně. 

4. Kroužek sportovního lyžování

4.1. Výběrový kroužek sportovního lyžování  je zaměřen na zdokonalování techniky sportovního lyžování  a odstraňování technických chyb. Je určen  pro děti od 6 let, které již umí lyžovat na pokročilejší úrovni. Za posouzení lyžařských schopností dítěte odpovídá jeho zákonný zástupce.
4.2.  Kroužek je omezen počtem dětí a probíhá pravidelně celou lyžařskou sezónu. Přesné dny a časy budou zájemcům sděleny provozovatelem lyžařské školy. 

5. Ceny 

5.1. Ceny jednotlivých služeb lyžařské školy jsou platné podle aktuálního ceníku na www.stupava.cz.  
5.2. Provozovatel lyžařské školy si vyhrazuje právo na změnu cen během sezóny. 

6. Rezervace a průběh lekcí

6.1. Doporučujeme si lekci objednat alespoň 3 dny předem, a to dle aktuální nabídky lyžařské školy. 
6.2. Objednávku je možné provést osobně na pokladně střediska nebo na telefonním čísle 572 501 311 nebo na www.stupava.cz.
6.3. Úhrada ceny za lekci probíhá před započetím lekce na pokladně střediska nebo uplatněním voucheru zakoupeného v Internetovém obchodě. Na objednanou výuku je nutné přijít o několik minut dříve. Pokud klient ve smluvený objednaný čas (v celou hodinu) a nemá uhrazenou výuku na pokladně střediska, rezervace se ruší a lyžařská škola má právo na daný termín přijmout jiného zákazníka.
6.4. Po zaplacení výuky obdrží klient rozlišovací vestu a kartičku se jménem instruktora. 
6.5. Klient má nárok zúčastnit se pouze výuky, jejíž čas a parametry si zaplatil.
6.6. Lekce probíhá za každého počasí.
6.7. Sraz s instruktorem je vždy v prostoru před pokladnou.
6.8. V případě zpožděného příchodu klienta na lekci (příchod po jejím začátku), nemůže lyžařská škola garantovat celou výukovou hodinu, z důvodu návaznosti dalších lekcí. Klient je povinen uhradit celou částku za lekci a nemá nárok na jakoukoliv finanční ani nefinanční kompenzaci.
6.9. Lyžařská škola si vyhrazuje právo na změnu instruktora. 
6.10. Změny časů, popř. forem výuky může klient domluvit telefonicky nebo v pokladně lyžařského střediska, ale na klientem požadovanou změnu není nárok, a to zejména v případech, kdy to nebude možné z kapacitních důvodů.

7. Předplatné

7.1. Předplatné lze zakoupit na privátní lekce v pokladně střediska. 
7.2. Po zakoupení balíčku už nelze měnit rozsah zakoupených lekcí.
7.3. Předplatné pro lekce je platné pouze po dobu jedné lyžařské sezóny, ve které bylo zakoupeno. Nevyužité lekce z předplatného se neproplácí zpět, ani se neprodlužuje jeho platnost, a to ani v případě nařízeného uzavření nebo omezení provozu lyžařského střediska nebo školy, proto prosím zvažte nákup předplatného.

8. Storno podmínky

8.1. Nevyužité lekce po skončení zimní sezóny propadají bez náhrady. 
8.2. Pokud klient nezmění svou rezervaci méně než dvacet čtyři hodin před začátkem lekce, lekce propadá bez náhrady. 
8.5. Lyžařská škola je povinna klientovi vrátit: 

● 0 % uhrazené částky - pokud proběhla jen část zaplacené výuky a výuka byla ukončena z důvodů na straně klienta, a to i z důvodu špatných povětrnostních podmínek.

● 100 % uhrazené částky – pokud byla výuka ukončena z důvodu na straně lyžařské školy a ještě nebyla započata. 

Pokud byla výuka předčasně ukončena z důvodu na straně lyžařské školy, bude klientovy vrácena poměrná část za neodučený čas.

Částka se vrací v hotovosti v pokladně lyžařského střediska. 

● 0 % uhrazené částky nebo nevyužitého předplatného v případě zásahu vyšší moci - omezený provoz v případě výskytu nepříznivých povětrnostních podmínek (nadměrné rychlosti větru, bouřky a jiné), technické poruchy na přepravním zařízení nebo při výpadku elektrické energie, stávky, výjimečného či nouzového stavu nebo v důsledku rozhodnutí či opatření orgánů státní správy či samosprávy např. omezujících kapacitu skiareálu, jeho přepravních zařízení či sportovišť (tj. omezující přítomnost veřejnosti v provozovnách ve skiareálu nebo v jejich částech) nebo zakazující přítomnost veřejnosti v těchto prostorách, např. v souvislosti s výskytem pandemie infekčního onemocnění nebo v důsledku rozhodnutí provozovatele o zastavení či omezení provozu areálu či lyžařské školy, popř. přijetí jiných opatření, která provozovatel považuje za nezbytná pro naplnění podmínek rozhodnutí či opatření orgánů státní správy 

8.6. V případě, že se klient chová při výuce nevhodně, čímž omezuje nebo ohrožuje jiné osoby, bude z výuky vyloučen bez náhrady. 

9. Zdraví a bezpečnost klienta 

Informace o možných rizicích při sportovních aktivitách na sněhu.

9.1. Sportovní aktivity mohou způsobit fyzickou či psychickou újmu, zranění, včetně těch s trvalými následky, nebo smrt. Jakýkoliv typ poranění může být způsoben nejen vlastní osobou, ale také chováním, opomenutím nebo zanedbáním ze strany jiných osob. Sportovními aktivitami se rozumí příprava na výuku, účast ve výuce a samotná výuka: alpského lyžování, snowboardingu, jízda na vleku.
9.2. Klienti musí v průběhu výuky na svazích lyžařského střediska Stupava nosit speciální vestu školy, kterou obdrží na pokladně. 
9.3. Klienti mají povinnou helmu po celou dobu výuky. 
9.4. Klienti mají po dobu celé výuky povinnost používat ochranu dýchacích cest, pokud to vládní, nebo hygienické nařízení požaduje.
9.5. Klient a/nebo jeho zákonný zástupce odpovídá za vhodné oblečení, vybavení a svůj zdravotní stav. 
9.6. Zákonný zástupce je před výukou povinen nahlásit zdravotní stav dítěte, možné komplikace apod. 
9.7. Klienti nejsou pojištěni u lyžařské školy, výuka probíhá na vlastní nebezpečí. Lyžařská škola doporučuje svým klientům sjednat si úrazové pojištění. 
9.8. V případě úrazu nezletilého dítěte, klient (zákonný zástupce) souhlasí se zajištěním lékařského ošetření. 

10. Zásady bezpečnosti a chování při výuce lyžování a snowboardingu 

10.1. Klient je povinen dodržovat pravidla FIS pro chování lyžařů a snowboardistů a Provozní řád lyžařského střediska Stupava.
10.2. Při výuce se klient musí řídit pokyny svého instruktora. 
10.3. Klient vždy zastaví na určeném místě instruktorem. 
10.4. Klient se nikdy nevzdálí od svého instruktora bez jeho vědomí. 
10.5. Při jízdě na vleku a lanovce bude klient dodržovat přepravní řád[1] . 
10.6. Před zahájením jízdy z kopce se klient vždy podívá nad sebe, aby nevjel do cesty jinému lyžaři, a tak neohrozil jeho ani sebe. 
10.7. Při sjíždění bude klient jezdit opatrně, nebude riskovat a přeceňovat své síly. 
10.8. Klient nebude zastavovat na exponovaných místech, ale na širokém přehledném úseku a vždy u kraje sjezdovky. 
10.9. Klient nebude požívat alkoholické nápoje a jiné omamné látky během výuky a zavazuje se dostavit se k výuce ve stavu neovlivněném požitím alkoholických nápojů nebo jiných omamných látek. 
10.10. Klient bude dodržovat pravidla slušného chování. 
10.11. Výuka lyžování a snowboardingu je na vlastní nebezpečí! 

11. Závěrečná ustanovení

11.1. Lyžařská škola nenese odpovědnost za škody klientů způsobené třetí osobou nebo vyšší mocí. 
11.2. Za dodržování podmínek pro absolvování výuky dětmi a mladistvými odpovídají jejich zákonní zástupci.
11.3. Pro nakládání s osobními údajů klientů při využití služeb lyžařské školy platí Zásady ochrany osobních a dalších zpracovávaných údajů .
11.4. Tento provozní řád nabývá účinnosti dne 1. 12. 2023 a platí do odvolání.

 

Ve Stupavě dne 1. 12. 2023

cookie

Používáme cookies

Abychom vám usnadnili procházení stránek, nabídli přizpůsobený obsah nebo reklamu a mohli anonymně analyzovat návštěvnost, využíváme soubory cookies, které sdílíme se svými partnery pro sociální média, inzerci a analýzu. Jejich nastavení upravíte odkazem "Nastavení cookies" a kdykoliv jej můžete změnit v patičce webu. Podrobnější informace najdete v našich Zásadách ochrany osobních údajů a používání souborů cookies.

Souhlasíte s používáním cookies?

Ano, souhlasím Nesouhlasím Nastavení
close

Používáme cookies

Abychom vám usnadnili procházení stránek, nabídli přizpůsobený obsah nebo reklamu a mohli anonymně analyzovat návštěvnost, využíváme soubory cookies, které sdílíme se svými partnery pro sociální média, inzerci a analýzu. Jejich nastavení upravíte odkazem "Nastavení cookies" a kdykoliv jej můžete změnit v patičce webu. Podrobnější informace najdete v našich Zásadách ochrany osobních údajů a používání souborů cookies. Souhlasíte s používáním cookies?

Nezbytné (technické)

Tyto cookies pomáhají s tím, aby byly webové stránky použitelné. Poskytují základní funkce jako je navigace na stránce nebo změna rozlišení prohlížeče dle velikosti vašeho zařízení. Bez těchto souborů nemůže web správně fungovat. Používáme krátkodobé (session cookie) – vymažou se z vašeho počítače po zavření prohlížeče.

Preferenční (funkcionální)

Preferenční soubory cookie umožňují webové stránce zapamatovat si informace, které mění způsob, jakým se webová stránka chová nebo vypadá jako je váš preferovaný jazyk nebo region, ve kterém se nacházíte.

Statistické (výkonnostní)

Tyto soubory cookie pomáhají vlastníkům webových stránek porozumět tomu, jak návštěvníci interagují s webovými stránkami tím, že shromažďují a hlásí informace, často anonymně.

Reklamní

Reklamní soubory cookie se používají ke sledování návštěvníků a jejich chování. Záměrem je zobrazovat reklamy, které jsou relevantní a poutavé pro jednotlivé uživatele, a proto jsou hodnotnější pro vydavatele a inzerenty třetích stran.

close

Cookies

Tento web používá soubory cookie a z hlediska zákona se jedná o osobní údaje. Správcem těchto osobních údajů je Lubomír Orel, Lískovec 118, 76805 Koryčany, IČO: 49152963.

Další detailní informace o tom, jak nás můžete kontaktovat a jak zpracováváme osobní údaje (včetně cookies), se dozvíte v dokumentu Zásady ochrany osobních údajů, který najdete na našem webu.

Obecně o cookies

Cookies jsou malé textové soubory, které mohou používat webové stránky k mnoha účelům, např. k personalizaci obsahu a reklam, poskytování funkcí sociálních médií nebo analýze návštěvnosti, některé slouží k tomu, aby si webová stránka pamatovala vaše preference. Tyto soubory se ukládají do vašeho zařízení (např. do počítače, tabletu nebo mobilního telefonu). Každá webová stránka může do vašeho prohlížeče odesílat své vlastní soubory cookies pouze v případě, pokud to umožňuje nastavení vašeho prohlížeče.

Zákon stanoví, že můžeme na vašem zařízení ukládat soubory cookie, pokud jsou nezbytně nutné pro provoz těchto stránek (viz sekce Nezbytné cookies), a to bez vašeho souhlasu, na základě tzv. oprávněného zájmu. Pro všechny ostatní typy souborů cookie potřebujeme váš souhlas, jehož plný text najdete zde, a který můžete kdykoliv odvolat pomocí tohoto formuláře.

Druhy cookies

Cookies se dělí podle účelu, k jakému jsou využívány a ta takto:

Nezbytné (technické)

Tyto cookies pomáhají s tím, aby byly webové stránky použitelné. Poskytují základní funkce jako je navigace na stránce nebo změna rozlišení prohlížeče dle velikosti vašeho zařízení. Bez těchto souborů nemůže web správně fungovat.

Tyto cookies lze blokovat (zakázat), ale část stránek se vám nemusí zobrazovat správně, některé části dokonce nemusí fungovat. Návody pro nejčastěji používané prohlížeče najdete zde:

Preferenční (funkcionální)

Preferenční soubory cookie umožňují webové stránce zapamatovat si informace, které mění způsob, jakým se webová stránka chová nebo vypadá jako je váš preferovaný jazyk nebo region, ve kterém se nacházíte.

Statistické (výkonnostní)

Tyto soubory cookie pomáhají vlastníkům webových stránek porozumět tomu, jak návštěvníci interagují s webovými stránkami tím, že shromažďují a hlásí informace, často anonymně.

Reklamní

Reklamní soubory cookie se používají ke sledování návštěvníků a jejich chování. Záměrem je zobrazovat reklamy, které jsou relevantní a poutavé pro jednotlivé uživatele, a proto jsou hodnotnější pro vydavatele a inzerenty třetích stran.

Seznam cookies

Na našem webu využíváme jak naše vlastní cookies, tak cookies třetích stran, jejichž vlastní zásady zpracování uvádíme zde:

Vypracovala advokátní kancelář Petráš Rezek

close

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Identifikace správce: Lubomír Orel, Lískovec 118, 76805 Koryčany, IČO: 49152963.

V souladu s ustanoveními Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 o ochraně fyzických osob, v souvislosti se zpracováním osobních údajů (dále jen „Nařízení“) souhlasím tímto s tím, aby výše uvedená společnost (dále jen „správce“) zpracovávala mnou poskytnuté osobní údaje (dále jen osobní údaje), a to:

 • cookies

pro účely:

 • statistické(1) (např. doba vaší návštěvy našich stránek, nejčastěji používaná část webu apod.)
 • preferenční (např. identifikace prohlížeče, jazykové nastavení apod.)
 • marketingové a reklamní (např. personalizace reklamy, statistika vyhledávání apod.)
 • ostatní (jiné nezařazené technické účely)

Souhlas je možno nastavit pro všechny (tlačítko Ano, souhlasím) nebo pouze pro některé účely (zaškrtnutím příslušné části), případně je možné zamítnout vše (tlačítko Nesouhlasím).

Při udělení souhlasu smarketingovými a preferenčními cookies může docházet k profilování.

Poskytnutí údajů k účelům zpracování dle tohoto souhlasu je dobrovolné.

Beru na vědomí, že mám právo:

 • požadovat přístup k mým osobním údajům,
 • požadovat opravu či výmaz mých osobních údajů,
 • požadovat omezení zpracování,
 • vznést námitku proti zpracování,
 • na přenositelnost osobních údajů,
 • podat stížnost proti zpracování osobních údajů u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Byl/a jsem poučen/a, že mám v souladu s Nařízením právo kdykoliv odvolat svůj souhlas odvolat pomocí tohoto odkazu.

Veškeré informace včetně možnosti výkonu svých práv, způsobu odvolání souhlasu a doby uložení jednotlivých cookies najdete v dokumentech Cookies a Zásady ochrany osobních údajů, které najdete na našem webu.

(1) Zpracování statistických cookies je naším oprávněným zájmem. Zaškrtnutím příslušné části zde můžete uplatnit námitku proti tomuto zpracování a zastavit jejich zpracování.